top of page

Pravidelné lekce

Jóga v různých stylech i náročnosti .

Jednotlivé lekce na sebe navazují. Každá další prohlubuje a rozvíjí lekci předchozí. 

Pomůcky (podložku, bloček a popruh) si lze půjčit , vždy je zde několik kusů k dispozici.

Workshopy a mimořádné lekce

Občasné prodloužené lekce  partnerské jógy, family jógy, hormonální jógy a dalších stylů. 

Workshop bývá půl až jednodenní pracovní seminář na konkrétní téma.

Individuální lekce / malé skupiny (2-6 osob)

Obsah jednotlivých lekcí a velikost skupiny jsou zcela přizpůsobeny požadavkům a potřebám klientů. 

Jógová terapie

Sestavení individuálního plánu jógové praxe - speciálně vybrané asany, mudry, bandhy, dechová a koncentrační cvičení vycházející z tělesných a duševních potřeb klienta.  

Zahrnuje informativní schůzku (45 minut) , sestavení materiálu k domácí praxi a další schůzku (minimálně 45 minut - dle zkušeností klienta), kde jsou předvedeny a vysvětleny jednotlivé asany, postupy a techniky. Může sloužit jako prevence i podpora řešení konkrétních obtíží. Nejdená se však o náhradu léčení, všechny vážnější zdravotní obtíže je vždy potřeba řešit s lékařem.

Pobyty

Buddha Statue
Yoga Man Meditation
thewhitelotus
Yoga Man
Yoga at Home
Yoga Man Namaste
bottom of page